Richard Golian


profile image

Richard Golian

Ľudská bytosť, ktorá rada premýšľa a tvorí


30.3.2019 •

Ako som sa stal znovu dieťaťom:

Bola to postupná zmena od “som presvedčený, že“ cez “myslím si“ až na “premýšľam o“.
18.3.2019 •

Kto sú Volťáci?:

Skutočné celoeurópske politické strany? S jedným programom pre celú Európu, individuálnym členstvom, spoločným financovaním a jedným sídlom?
Verejný zápisník en es fr sl

29. január 2017

profile image

Ľudská bytosť, ktorá rada premýšľa a tvorí