Richard Golian


profile image

Richard Golian

Narodený v Banskej Bystrici. Študent politológie a medzinárodných vzťahov na Univerzite Karlovej.

Ľudská bytosť, ktorá rada premýšľa a tvorí. (2018)


Verejný zápisník Français, Castellano, English

Sľubujem

, 26. október 2016 ,
Karolinum (Praha): 26.10.2016
Sľubujem, že budem riadne vykonávať práva a plniť povinnosti člena akademickej obce Univerzity Karlovej. Sľubujem, že uchovám v úcte slávnu humanistickú a demokratickú tradíciu Univerzity Karlovej, budem dbať na jej dobré meno a budem študovať tak, aby moja činnosť prinášala všestranný úžitok.

profile image

Narodený v Banskej Bystrici. Študent politológie a medzinárodných vzťahov na Univerzite Karlovej.

Ľudská bytosť, ktorá rada premýšľa a tvorí. (2018)