Richard Golian


profile image

Richard Golian

Ľudská bytosť, ktorá rada premýšľa a tvorí


Verejný zápisník en es fr sl

Sľubujem

, 26. október 2016 , Castellano, English
Karolinum (Praha): 26.10.2016

Sľubujem, že budem riadne vykonávať práva a plniť povinnosti člena akademickej obce Univerzity Karlovej. Sľubujem, že uchovám v úcte slávnu humanistickú a demokratickú tradíciu Univerzity Karlovej, budem dbať na jej dobré meno a budem študovať tak, aby moja činnosť prinášala všestranný úžitok.


profile image

Ľudská bytosť, ktorá rada premýšľa a tvorí