Richard Golian


profile image

Richard Golian

Ľudská bytosť, ktorá rada premýšľa a tvorí.Verejný zápisník: Banská Bystrica

Tam nad Rínkom...

Orientovali by sa dnešní Bystričania v centre mesta v jeho najslávnejších časoch? Niektoré názvy ulíc a námestí sa časom menili, iné zas prežili až do dnes....viac


Z "mesta pod Urpínom" "mesto pod transparentom"

Nuž, takto si tu žijeme, kedysi ešte v "meste pod Urpínom“ dnes v "meste pod transparentom“....viac

profile image

Ľudská bytosť, ktorá rada premýšľa a tvorí.