Richard Golian

Richard Golian

absolvent Univerzity Karlovej, Vedúci výkonnostného oddelenia v Mixit s.r.o. a člen Volt Europa

Názvy bystrických ulíc

Autor: Richard Golian26.9.2017

Orientovali by sa dnešní Bystričania v centre mesta v jeho najslávnejších časoch? Hovorí nám niečo: Rínok, Farská, Kúpeľná ulica. Alebo nebodaj Ring, Pfarrhof gasse, Bader gasse? Asi skôr nie. Ale napríklad Horná, Dolná či Horná Strieborná, to už by každému Bystričanovi aj dnes mohlo niečo povedať. Niektoré názvy sa časom menili, iné zas prežili až do dnes.

Prenesme sa ale teraz do čias minulých, v ktorých vládol v centre mesta pod Urpínom silný nemecký živel. A tým pádom boli ulice a námestia pomenúvané výhradne v nemčine. Samozrejme, v bežnej komunikácií medzi slovensky hovoriacou časťou obyvateľstva sa používali aj ich slovenské ekvivalenty.

O akom období sa približne bavíme? Zjednodušiť by sa to dalo tak, že je to história mesta od jeho založenia(1255), približne do Rakúsko-Uhorského vyrovnania(1867)¹, po ktorom vznikajú a začínajú sa používať názvy v maďarčine.

Po ktorých uliciach sa teda tí Bystričania v minulosti prechádzali? Začnem tou, ktorá môže za to, že tento text vôbec vznikol. K písaniu ma inšpirovali moje posledné dve návštevy Farhofu (Farhof Art Club). V podstate som v jednom momente začal rozmýšľať nad tým, prečo sa Farhof volá Farhof. V prvom momente som k ničomu nedošiel. A potom to prišlo. Náhodou som narazil na článok, kde bolo písané, že kedysi sa Bakossova ulica, pri ktorej sa Farhof nachádza, volala Pfarrhof gasse (Pfarrhof = Fara, gasse = ulica²), tiež sa nazývala aj Episcopei. Slovensky to bola Farská ulica alebo Biskupské. No a pri tomto to všetko začalo. Chcel som vedieť viac aj o iných tradičných miestach v centre mesta. A tak som zisťoval ďalej.

Prejdime my teda o kúsok vedľa, z Farskej na Rínok. Čo bol poslovenčený nemecký názov Ring. Toto miesto je nám dnes známe ako Námestie SNP. Tiež sa zvyklo nazývať Hlavné Námestie. Kým sa k nemu z Farskej dostaneme, prechádzame ešte po Hornom námestí(nem. názov: dy Kirchen), po dnešnom námestí Štefana Mojzesa.

No a už sme konečne na tom slávnom Rínku. Objavovanie krás nášho mesta by tam ale neskončilo. Ak by sme sa z Rínku chceli vybrať ku Hronu, pravdepodobne by sme šli Hronskou ulicou (Granner gasse). Dnes ju však voláme Kapitulská. Ale čo ak sme prišli z budúcnosti a chceme sa dostať do vtedy neexistujúcej Štátnej vedeckej knižnice? Zamierili by sme z Rínku rovno do Bader gasse (Kúpeľnej/Lazovnej ulice). Avšak, na knižnicu by sme si ešte nejaký ten rok počkali.

Poďme teraz na ďalšie ulice, ktoré z Rínku vedú. Tak tieto už naozaj netreba predstavovať. Aj dnešným Bystričanom je určite známa Horná Strieborná ulica, Horná a Dolná ulica. Oficiálne sa v časoch minulých používal samozrejme ich nemecký ekvivalent. Horná Strieborná (Obere Silber gasse) pred rozdelením na hornú a dolnú striebornú len Strieborná ulica (Silber gasse). A ďalej Horná ulica (Obere gasse) a Dolná (Untere gasse)³. Týmto by sme celé toto menšie putovanie starou Bystricou mohli ukončiť. Povedzme, že máme celé to užšie centrum mesta.

A od teraz sa stretávam s ľuďmi už len na Rínku!

PS. Národná ulica vtedy neexistovala, je vcelku nová v rámci centra.

¹ Rakúsko-uhorské vyrovnanie znamenalo premenenie Rakúskeho cisárstva na Rakúsko-Uhorsko(zmenil sa názov a uhorská vládna moc získala silné kompetencie, ktoré postupne začala využívať na čoraz väčšie presadzovanie maďarského jazyka), bol to dôsledok prehry v prusko-rakúskej vojne
² gasse môže znamenať ulicu v niektorých z dialektov nemčiny
³ prípadne niekedy aj pod názvom Dolná Špitálska ulica(Untere Spital gasse)
- Pri pátraní po názvoch ulíc a námestí mi pomohli najmä publikované príspevky historika Vladimíra Sklenku a príspevky v časopise Bystrický permon