Sľubujem

Autor: Richard Golian26. októbra 2016 Castellano English

Richard Golian
Karolinum (Praha): 26.10.2016

„Sľubujem, že budem riadne vykonávať práva a plniť povinnosti člena akademickej obce Univerzity Karlovej. Sľubujem, že uchovám v úcte slávnu humanistickú a demokratickú tradíciu Univerzity Karlovej, budem dbať na jej dobré meno a budem študovať tak, aby moja činnosť prinášala všestranný úžitok."