Richard Golian

Richard Golian

absolvent Univerzity Karlovej, Vedúci výkonnostného oddelenia v Mixit s.r.o. a člen Volt Europa

Rozhodovanie, neistota a pravdepodobnosť

Autor: Richard Golian6.5.2023 English Castellano

Prijal som neistotu

V minulosti som svoje rozhodnutia posudzoval podľa ich výsledkov. Postupom času som zistil, že mnohé voľby, ktoré som kedysi považoval za „zlé“, mali len nepriaznivé dôsledky. Dnes si uvedomujem, že to, na čom pri rozhodovaní skutočne záleží, nie je jeho výsledok, ale jeho optimálnosť vzhľadom na okolnosti a dostupné informácie – alebo presnejšie, nakoľko sa približuje optimálnemu rozhodnutiu.

Rozhodovanie v marketingu a reklame

Môže byť rozhodnutie s negatívnym výsledkom optimálnejšie ako rozhodnutie s pozitívnym výsledkom? Áno.

Pri optimalizácii rozpočtov pre online reklamu som zistil, že konkrétne dni v rámci sezónnych kampaní predstavujú výnimočné príležitosti. Využitie týchto príležitostí si však vyžaduje vyššiu mieru rizika ako v bežné dni. Na dáta z predchádzajúceho dňa sa s istotou spoliehať nedá a čakanie niekoľko hodín na dáta v daný deň znamená nenávratnú stratu mnohých príležitostí.

Bez toho, aby som prezradil citlivé detaily, základná lekcia, ktorú som získal, je, že v týchto prípadoch je vhodné akceptovať vyššiu mieru rizika. Namiesto fixácie na jednotlivé situácie sa v týchto prípadoch zameriavam na 70% pravdepodobnosť pozitívneho výsledku. S prihliadnutím na túto pravdepodobnosť možno každé rozhodnutie tohto typu považovať za vhodné, bez ohľadu na dopad jediného rozhodnutia. Dôležitá je tu vysoká pravdepodobnosť, že zisk z rozhodnutí s pozitívnym efektom pokryje straty.

Plavba v mori neistoty

Tento spôsob myslenia sa snažím implementovať pri všetkých manažérskych alebo investičných rozhodnutiach. Mojou kotvou v týchto neistých vodách je slabý zákon veľkých čísel. Ten hovorí, že so zvyšujúcim sa počtom pokusov sa priemer výsledkov pravdepodobne priblíži k očakávanej hodnote. Cez optiku pravdepodobnosti si dokážem zachovať strategickú perspektívu a zabezpečiť, aby napríklad môj prístup k optimalizácii online reklamy zostal odolný voči neistote.

Po prečítaní sa to môže zdať ako jednoduchá vec. Ale odpovedzte si, koľko ľudí okolo vás je orientovaných na výsledok a hľadajú istoty.